Wanneer je bevallen bent, komen we je gedurende de eerste week na de bevalling regelmatig bezoeken. We beoordelen het welzijn van moeder en kind. Hiervoor letten we op een aantal zaken zoals: het verloop van de voeding, het gewicht van de baby, de temperatuur van moeder en kind, het vloeien etc. Zo nodig zal er na zes weken een nacontrole worden afgesproken.

Vanaf de vijfde dag vinden de hielprik en de gehoortest plaats, dit wordt door Icare  gedaan.

Meer informatie over de hielprik vind je hier: www.rivm.nl/hielprik