De verloskunde is al jaren behoorlijk in beweging. Wij stellen ons ten doel om goede en zinnige zorg te verlenen waarbij kwaliteit en optimale afstemming tussen de verschillende echelons centraal staat. Om deze reden hebben wij als eerste- en tweedelijns verloskundig zorgverleners onderling afgesproken om alle intakes te laten plaatsvinden in de eerste lijn.

Na de intake zal in de eerste lijn de risicoselectie verricht worden en zo nodig zal er dan een verwijzing plaatsvinden naar de tweede lijn volgens de afspraken zoals ze gemaakt zijn in ons Verloskundig SamenwerkingsVerband (VSV) Amersfoort e.o. (bijv. in het geval van een zwangere met type 1 diabetes of essentiële hypertensie. Bij indicatie voor de POP (Psychiatrie-Obstetrie-Pediatrie) poli wordt de zwangere door de eigen verloskundige aangemeld).
Het blijft belangrijk dat een zwangere vroeg in de zwangerschap verwezen wordt naar de eerstelijns verloskundige.

Vanaf heden zullen er dan ook bij voorkeur geen intakes meer worden verricht in de tweede lijn en wordt een ieder verzocht om dus ook de zwangere patiënte met een primair medische indicatie in eerste instantie naar de eerstelijns verloskundige te verwijzen.
De gestandaardiseerde uniforme intake zal door de eerste lijn worden verzorgd, evenals de prenatale counseling.

Verloskundig SamenwerkingsVerband (VSV) Amersfoort e.o.
Coöperatie Verloskunde in District Amersfoort (VIDA) (eerstelijns verloskundigen)
Gynaecologen Meander Medisch Centrum te Amersfoort

Verloskunde: alle intakes in de eerste lijn