Privacy is voor ons een zeer belangrijk aspect in de praktijk. Zowel ons privacybeleid binnen de praktijk en hoe we dus om gaan moet al jullie gegevens tijdens en na de zwangerschap, maar ook jullie privacy wanneer jullie de website bezoeken. Hierover lees je in onderstaande tekst meer.

Website

Ons website-adres is: https://www.verloskundigenbarneveld.nl. Deze website wordt onderhouden door Praktijk Verloskundigen Barneveld. In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe de Verloskundige Praktijk omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de praktijk en website. In het privacystatement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke  categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

 

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Wanneer er een contactformulier wordt ingevuld op de website, zal deze naar ons e-mailaccount worden verzonden. Dit is een normaal e-mailaccount en voldoet dus niet aan strenge beveiligingseisen, zoals bepaalde beveiligde mailverbindingen.

Cookies en analytics

Wij maken op de site geen gebruik van cookies en google analytics.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Contactinformatie

Bij vragen kan je ons benaderen via info@verloskundigenbarneveld.nl of 0342-412380.

 

Aanvullende informatie

Hoe we jouw data beveiligen

Alle jou gegevens worden op een beveiligde computer opgeslagen, welke alleen toegankelijk is via een wachtwoord.

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Hiervoor hebben we een intern protocol geschreven, deze is indien gewenst inzichtelijk.

Van welke derde partijen we data ontvangen

Van data die wij verzamelen via onze website ontvangt geen andere partij hiervan informatie.

Binnen de praktijk

Informatie over Verloskundig Centrum

De verloskundigenpraktijk is gevestigd te Barneveld en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 08200853 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacy statement is de verloskundigenpraktijk bereikbaar op telefoonnummer 0342-412380. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@verloskundigenbarneveld.nl.

Verwerkingen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden geregistreerd in het online verloskundig registratie systeem “Onatal” welke voldoet aan beveiligingsnormen gesteld in de wet AVG. Dit systeem is alleen toegankelijk voor door de praktijk geregistreerde verloskundigen en assistenten. Al deze zorgverleners hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)

Registratie van NAW, geboortedatum, BSN en zorgverzekeringsnummer worden digitaal verwerkt ten behoeve van klanten bestand, controle identiteit en indienen van declaraties bij de zorgverzekeraar.

Een gevraagde webcam foto wordt alleen opgeslagen in het medisch dossier ten behoeve van de herkenbaarheid van de cliënt voor de verloskundigen en assistenten in het kader van de zorgverlening. Het fotobestand van de webcam wordt na koppeling in het medisch dossier verwijderd.

Email adressen worden digitaal  verwerkt ten behoeve van het verzenden van: nieuwsbrieven vanuit Verloskundigenpraktijk, uitnodigingen voor voorlichtingsavonden van de verloskundigenpraktijk, uitnodigen deelname enquête tbv evaluatie van de zorgverlening door de verloskundigenpraktijk. Dit geschied via internet.

Gegevensverwerking van de gezondheidstoestand van de cliënten in heden en verleden, de gezondheidstoestand van het (toekomstige) kind, de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen worden geregistreerd ten behoeve van de zorgverlening. Deze gegevens worden uitsluitend gedeeld met andere zorgverleners indien dit medisch noodzakelijk is en ten behoeve van de zorg.

Gegevens over zwangerschap en geboorte worden ten behoeve van landelijke kwaliteitsverbetering en onderzoek geleverd aan de Perinatale registratie. Informatie over uw privacy bij Perinatale registratie kunt u lezen op de website www.perined.nl/privacy

Indien u deelneemt aan sreenings programma’s PNS, 20 weken echo en hielprik worden gegevens uitgewisseld met de landelijke databank Peridos ten behoeve van de uitvoering van de screening en eventuele behandelingen, en ten behoeve van waarborging van de kwaliteit van zorgverlening. Meer informatie over je privacy bij de screeningsprogramma’s tijdens de zwangerschap vind je in de folders en op de RIVM-websites van de programma’s

De verloskundigenpraktijk biedt via Zwangerenportaal.nl de mogelijkheid aan cliënten digitaal inzage in haar eigen medisch dossier  te hebben, extra relevante informatie rondom zwangerschap en geboorte te ontvangen en efficiënte communicatie tussen de verloskundigenpraktijk en de zwangere te realiseren. Dit alles verloopt in een online  veilige omgeving mbv account verificatie. Lees voor meer informatie over zwangerenportaal en uw privacy en cookies gebruik op www.zwangerenportaal.nl

Het medisch dossier wordt volgens wettelijke bepaling WBGO gedurende 15 jaar bewaard. Overige door uw verstrekte persoonsgegevens, voor bijvoorbeeld deelname aan voorlichtingsavonden, worden na gebruik vernietigd. Toegezonden geboorteberichten en kaartjes worden maximaal 6 wkn opgehangen in de openbare wachtruimte van de praktijk en aansluitend vernietigd.

Bewaartermijn

In dit privacystatement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria de Verloskundigenpraktijk hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart de Verloskundigenpraktijk de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van de Verloskundige Praktijk worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van de Verloskundige Praktijk en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG“) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om de Verloskundige Praktijk te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om de Verloskundige Praktijk te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie over onze klachtenregeling kan je op de daarvoor bestemde pagina van onze website kijken.

Wijzigingen

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 10-5-2018.

Aanmelden eerste controle