Veel aanstaande ouders vragen zich af of hun kind wel gezond zal zijn. Gelukkig worden de meeste kinderen gezond geboren. Als zwangere vrouw heb je in Nederland de mogelijkheid om voor de geboorte je kind te laten onderzoeken. Dit wordt prenatale screening genoemd.

Als je overweegt een screening te laten doen dat heb je voor het onderzoek een uitgebreid gesprek( counselinggesprek) met je verloskundige, je krijgt dan:

  • Informatie over de aandoeningen.
  • Informatie over het onderzoek.
  • Uitleg over de manier waarop het onderzoek wordt uitgevoerd.
  • Uitleg over de betekenis van de uitslag.
  • Uitleg over de mogelijkheden van vervolgonderzoek.

Op deze site kun je je alvast voor bereiden op het gesprek www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl.

De prenatale screening bestaat uit de volgende onderzoeken, de combinatietest, NIPT en SEO (20-weken echo)

Screening op Down-, Edwards- en Patausyndroom

Aan het begin van de zwangerschap kunnen onderzoeken worden gedaan naar het risico op het krijgen van een kind met down-, edwards- en patausyndroom. Dit kan middels de combinatietest en/of de NIPT.

Combinatietest

Voor de screening op Downsyndroom (trisomie 21) , Patausyndroom (trisomie 13) of Edwardssyndroom (trisomie 18) , wordt gebruik gemaakt van de combinatietest. Deze test bestaat uit een bloedtest bij de moeder en een nekplooimeting via een echo. De resultaten van beide onderzoeken, de leeftijd , gewicht, rookgewoontes van de moeder en de precieze duur van de zwangerschap, bepalen gezamenlijk de kans op deze syndromen.

De test wordt uit gevoerd in het eerste trimester van de zwangerschap.

10 wkn bloedonderzoek , rond 12 wkn echo onderzoek.

Mocht er een verhoogd risico worden gevonden, dan komt u in aanmerking voor de NIPT of voor een vlokkentest of vruchtwaterpunctie.

Bij een verhoogd risico zullen opties met jullie besproken worden, waarna een keuze kan worden gemaakt.

NIPT

Dit is een bloedonderzoek bij de moeder, in het bloed bevindt zich ook DNA van het ongeboren kind. Met de NIPT kan dit DNA van het kind worden onderzocht op trisomie 21 (downsyndroom), trisomie 18 (edwardssyndroom) en trisomie 13 (patausyndroom). De NIPT biedt geen 100% zekerheid.

meerovernipt.nl

Klik hier voor het filmpje over onderzoeken naar down-, edwards- en patausyndroom.

SEO (20-weken echo)

Zwangere vrouwen hebben in Nederland de mogelijkheid om voor de geboorte een 20 wekenecho te laten uitvoeren, ook wel SEO genoemd (Structureel Echoscopisch Onderzoek). Tijdens deze echo wordt gekeken naar de groei en ontwikkeling van het kind. Daarbij kunnen ook ernstige lichamelijke afwijkingen worden gezien.

Als bij de 20 wekenecho iets afwijkends wordt gezien, zijn de gevolgen voor het kind niet altijd duidelijk. Meestal zal je vervolgonderzoek worden aangeboden. Tijdens het gesprek met diegene die de echo uitvoert, wordt je uitgebreid voorgelicht over het vervolgonderzoek. Voor vragen of ondersteuning kun je ook bij ons terecht. Bij elk onderzoek bepaal je zelf of je het wilt en wat je doet met de uitslag. Klik hier voor het filmpje over de 20-weken echo.

De bovengenoemde screeningen vinden plaats in ons prenataal screenings centrum FARA te Ede.

FARA maakt deel uit van onze praktijk . In FARA wordt de prenatale screening voor de hele regio Gelderse Vallei verzorgd. www.verloskundigcentrumfara.nl

Vanuit de overheid zijn er wettelijke eisen gesteld aan de counseling (voorgesprek) , echoverrichtingen , echoscopisten en apparatuur.

FARA werkt met de vergunning van de SPN (stichting prenatale screening Nijmegen) en kan op deze manier aan alle wettelijke eisen voldoen. De kwaliteit van de zorg is daarmee gewaarborgd.

Vanuit onze praktijk is Dineke Bokkers gespecialiseerd in het screenings echo onderzoek. Zij werkt een dag in de week in FARA , het kan zijn dat je haar treft tijdens dit onderzoek, je kunt er ook speciaal naar vragen.

Meer informatie vind je op www.rivm.nl.