In de praktijk werken er totaal acht verloskundigen. We werken in twee teams van vier verloskundigen, team Asklepios en team de Burgt,om meer continuïteit en vertrouwensband te bieden tijdens je zwangerschap, bevalling en nacontroles.

We houden op diverse locaties spreekuur.

Het echo spreekuur en de uitwendige versie zal op praktijkniveau in Medisch Centrum Asklepios gehouden worden. Uiteraard is het mogelijk je voorkeur aan te geven voor een bepaald team. Dit is ook mogelijk wanneer je niet in Barneveld op het spreekuur komt.

In geval van vakantieperiodes en bij ziekte e.d. kan het wel voorkomen dat je een verloskundige van het andere team treft.

Studenten

We hechten binnen onze praktijk veel waarde aan het goed opleiden van studenten verloskunde. Immers, willen we de verloskunde in Nederland op een hoog kwaliteitsniveau houden, dan moeten we ook vanuit de praktijk ervoor zorgen dat een goede opleiding gegarandeerd kan worden.

Studenten zullen dan ook regelmatig met ons meelopen en onder onze begeleiding ook handelingen verrichten, zowel tijdens het spreekuur als tijdens de dienst. Indien je hiertegen bezwaar hebt, kun je dit bij ons kenbaar maken en zullen we hier rekening mee houden. We zullen de studenten ruimschoots van tevoren aankondigen, zowel op de praktijk als onder nieuwsberichten.

Team Asklepios

vlnr: Olga Smit, Dineke Bokkers, Daphne van Loen en Sabine van Kooten.

Team De Burgt

vlnr: Els Hardeman,Esther Rietveld, Geuri Vos en Janneke Antonis

Assistentes

vlnr: Annelies Ruijter, Helen Diependaal en Petra Schermers

Aanmelden eerste controle